Update 5/7 0924 uur

Beste ouder(s)/verzorger(s),

I.v.m. het slechte weer heeft de schoolleiding het programma van vandaag wederom aangepast. Alle activiteiten komen te vervallen, op het inleveren van de boeken na, dit dient vandaag wel plaats te vinden. Dit kan tot uiterlijk vanmiddag 13.30 uur. Mocht u besluiten later te komen voor de boeken, dan is het belangrijk dat u bij de medewerker in de hal ook de info ophaalt voor het bestellen van de nieuwe boeken voor komend schooljaar.

U en uw kind mogen zelf een inschatting maken op welk moment vandaag het veilig is om naar school te komen.

Met een vriendelijke groet,

R.A. Hulsbergen
directeur