Aanmelden hogere leerjaren

Beroepscollege Leystede heeft vooralsnog geen ruimte voor instroom in de leerjaren 2, 3 en 4.