Instroom hoger leerjaar

Geen plaatsingsruimte voor leerjaren 2, 3 en 4

Beroepscollege Leystede heeft voor het schooljaar 2022-2023 helaas geen plaatsingsruimte voor leerlingen in de leerjaren 2, 3 en 4.

Leerlingen van SCOL-scholen

Een uitzondering geldt voor leerlingen die ingeschreven zijn op een school binnen onze schoolstichting SCOL. Het gaat daarbij uitsluitend om leerlingen van het Bonaventuracollege of het Visser ’t Hooft Lyceum.