Open dagen

De Open Dagen bij Beroepscollege Leystede in schooljaar 2020/2021 vinden op de volgende data plaats:

Zaterdag 23 januari 2021 | Open Dag van 10:30 uur t/m 13:30 uur

Dinsdag 9 februari 2021 | Informatieavond voor ouders, inloop vanaf 19:00 uur, aanvang om 19:30 uur

Woensdag 17 februari 2021 | Open lesmiddag van 13:30 uur t/m 15:30 uur

Noteer deze data alvast in je agenda! Verdere informatie volgt later dit schooljaar.