Agora Leiden

Agora is er voor leerlingen die zich in de structuren van het reguliere onderwijs niet optimaal kunnen ontwikkelen.  Agora laat die structuren los.

Eigen leerroute

Leerlingen hebben elk een geheel eigen leerroute en maken hierin zelf alle keuzes. Leerlingen gaan zelf de wereld ontdekken en onderzoeken vanuit vijf perspectieven:

  • wetenschappelijk
  • kunstzinnig
  • maatschappelijk
  • spiritueel
  • sociaal ethisch
Alle niveaus

Agora is er voor leerlingen in alle onderwijsniveaus:

  • vmbo
  • havo
  • vwo

Agora Leiden wordt aangeboden vanuit Beroepscollege Leystede voor het vmbo en Bona Marienpoelstraat voor havo en vwo. Het gebouw van Agora Leiden is gelegen aan de Kernstraat.

Lees meer over Agora Leiden .