Leerjaren 1 en 2

Combinatieklassen

In leerjaren 1 en 2  zitten leerlingen in combinatieklassen waarin twee onderwijsniveaus worden aangeboden. Dit is afhankelijk van het advies van de basisschool.

  • basis/kader (bb/kb)
  • kader/theoretisch (kb/tl)

Het onderwijs en de toetsing in een combinatieklas is op twee niveaus. Leerlingen krijgen voor elke toets twee cijfers en ook het rapport bestaat dus uit twee lijsten.

In de loop van leerjaar twee wordt meestal duidelijk in welke leerweg een leerling het beste tot zijn recht komt. In leerjaren drie en vier vervolgt een leerling de opleiding in een van de leerwegen.

  • basisberoepsgerichte leerweg (bb)
  • kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
  • gemende leerweg (gl)
  • theoretische leerweg (tl)