Leerjaren 1 en 2

Combinatieklassen

In leerjaren 1 en 2  zitten leerlingen in één van drie soorten klassen. De klas waarin een leerling in de brugklas zit, is afhankelijk van het advies van de basisschool.

  • basis (bl)
  • basis/kader (bl/kl)
  • kader/theoretisch (kl/tl)

Het onderwijs en de toetsing in een combinatieklas bl/kl of kl/tl is op twee niveaus. Leerlingen krijgen voor elke toets twee cijfers en ook het rapport bestaat dus uit twee lijsten. Aan het einde van leerjaar 1 wordt bepaald of een leerling nog op het juiste niveau zit.

In de loop van leerjaar twee wordt meestal duidelijk in welke leerweg een leerling het beste tot zijn recht komt. In leerjaren drie en vier vervolgt een leerling de opleiding in een van de leerwegen.

  • basisberoepsgerichte leerweg (bl)
  • kaderberoepsgerichte leerweg (kl)
  • gemende leerweg (gl)
  • theoretische leerweg (tl)