Leerjaren 3 en 4

Leerlingen in alle leerwegen van het vmbo kiezen voor leerjaren 3 en 4 een profiel waarin ze examen doen.

 • Beroepsgericht profiel voor de leerwegen: basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en gemengd
 • Theoretisch profiel voor de theoretische leerweg
Vier beroepsgerichte profielen op Beroepscollege Leystede

Beroepscollege Leystede heeft een buitengewoon breed aanbod van maar liefst vier beroepsgerichte profielen:

 • Economie en ondernemen (EO)
 • Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)
 • Produceren, installeren en energie (PIE)
 • Zorg en welzijn (ZW)
Inhoud beroepsgericht profiel

Elk beroepsgericht profiel bestaat uit drie hoofdonderdelen:

 • Beroepsgericht profielvak en keuzevakken
 • Theoretische profielvakken
 • Algemene vakken

Bekijk de lessentabel voor een overzicht van de vakken per profiel.

De termen beroepsgericht vak, profielvak, beroepsvak of praktijkvak worden vaak door elkaar heen gebruikt en er wordt hetzelfde mee bedoeld.

Profielen voor de theoretische leerweg

Beroepscollege Leystede biedt drie theoretische profielen aan.

 • Economie
 • Techniek
 • Zorg en welzijn

Elk theoretisch profiel bestaat uit twee hoofdonderdelen:

 • Theoretische profielvakken
 • Algemene vakken

Bekijk de lessentabel voor een overzicht van de vakken per profiel.