Niveaus en leerwegen

Beroepscollege Leystede biedt alle niveaus of leerwegen van het vmbo aan.

  • basisberoepsgerichte leerweg (bl)
  • kaderberoepsgerichte leerweg (kl)
  • gemende leerweg (gl)
  • theoretische leerweg (tl)

De termen niveau en leerweg worden door elkaar gebruikt, maar er wordt hetzelfde mee bedoeld.

Verschil tussen leerwegen

Alle opleidingen in het vmbo duren vier jaar. Het verschil tussen de leerwegen is er op drie punten:

  • de moeilijkheidsgraad
  • het aantal vakken
  • wel of geen beroepsgericht vak in leerjaren 3 en 4
Basisberoepsgerichte leerweg

In leerjaren 3 en 4 van de basisberoepsgerichte leerweg werken leerlingen toe naar het eindexamen in één beroepsgericht vak en vier theorievakken.

Er is mogelijkheid om een extra examenvak te kiezen. Ook kan een leerling voor een bepaald vak examen doen in de kaderberoepsgerichte leerweg.

Na de middelbare school vervolgen leerlingen de opleiding op mbo niveau 2.

Kaderberoepsgerichte leerweg

In leerjaren 3 en 4 van de kaderberoepsgerichte leerweg werken leerlingen toe naar het eindexamen in één beroepsgericht vak en vier theorievakken.

Er is mogelijkheid om een extra examenvak te kiezen. Ook kan een leerling voor een bepaald vak examen doen in de theoretische leerweg.

Na de middelbare school vervolgen leerlingen de opleiding op mbo niveau 3 of 4.

Gemengde leerweg

De gemengde leerweg kan gezien worden als een variant van de theoretische leerweg. Het onderwijsniveau in de gemengde leerweg en de theoretische leerweg is namelijk gelijk. Het verschil is dat leerlingen in de gemengde leerweg niet alleen theorievakken doen, maar ook een beroepsgericht vak.

Het gemengde leerwegdiploma is dus ook gelijkwaardig aan het diploma voor de theoretische leerweg. Voor de vervolgopleiding op het mbo is het gelijkgesteld.

Leerlingen vervolgen de opleiding op het mbo niveau 4.

Theoretische leerweg

In leerjaar drie en vier van de theoretische leerweg werken leerlingen toe naar het centraal examen in minimaal zes theoretische vakken.

Op Beroepscollege Leystede kunnen leerlingen kiezen om in zeven vakken centraal examen te doen. Vooral voor de aansluiting naar de havo biedt dat voordelen.

Leerlingen vervolgen de opleiding in 4-havo of op het mbo niveau 4.