PTA en Examen

Het examenboekje bestaat uit drie onderdelen:

  • het examenreglement van SCOL
  • de werkwijze examinering van Beroepscollege Leystede
  • het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staan o.a.:

  • alle onderdelen van het schoolexamen
  • per onderdeel de wijze van afname
  • per onderdeel de weging
  • per onderdeel of het herkansbaar is
Examenboekjes