PTA en Examen

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staan o.a.:

  • alle onderdelen van het schoolexamen
  • per onderdeel de wijze van afname
  • per onderdeel de weging
  • per onderdeel of het herkansbaar is
Examenreglement

Examenreglement schooljaar 2022-2023

 

Binnenkort worden hier het PTA voor schooljaar 2022-2023 gepubliceerd.