Vmbo

Beroepscollege Leystede is een middelbare school waar leerlingen een opleiding doen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Vmbo is de verzamelnaam voor vier leerwegen of niveaus:

  • basisberoepsgerichte leerweg (bl)
  • kaderberoepsgerichte leerweg (kl)
  • gemengde leerweg (gl)
  • theoretische leerweg (tl)

Lees meer over de niveaus of leerwegen op Beroepscollege Leystede.

Leerjaar 1 en 2

De eerste twee jaar doen alle leerlingen op Beroepscollege Leystede vooral de gebruikelijke schoolvakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde. Een dagdeel per week doen ze een beroepsgericht vak. Alle vijf de beroepsgerichte vakken die Beroepscollege Leystede heeft, komen om de beurt aan bod. In de lessentabel staat per leerjaar hoeveel uur elke vak gegeven wordt.

Lees meer over de onderbouw op Beroepscollege Leystede.

Leerjaar 3 en 4

In het derde en vierde leerjaar doen de leerlingen in vmbo bl, vmbo kl en vmbo gl veel lessen in het beroepsgericht vak dat ze hebben gekozen en daarnaast vier of vijf theorievakken. Deze leerlingen doen eindexamen in het beroepsvak en in de theorievakken.

Leerlingen die vmbo tl doen, kiezen zes of zeven theorievakken en doen daarin eindexamen. Ze doen geen beroepsgericht vak.

Lees meer over de bovenbouw op Beroepscollege Leystede.

Doorleren

Al onze leerlingen doen na het behalen van hun vmbo-diploma ten minste nog één vervolgopleiding. Zoals de naam zegt, bereiden we leerlingen in principe voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de vmbo tl leerlingen gaat door naar de havo.