Ziekte, verzuim en verlof

Ziekmelding en kort verzuim

Ziekte en kort verzuim graag voor 08.15 uur doorgeven via:

Vermeld alstublieft de volgende gegevens:

  • voornaam en achternaam
  • klas
  • reden
  • tijden
Verzuimcoördinator

De verzuimcoördinator behandelt ziekmeldingen, verzuimmeldingen en verlofaanvragen. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze verzuimcoördinator mevrouw Linssen via het bovenstaand telefoonnummer of mailen.

Verzuimcoördinator – Mevr. N. Linssen

Leerplicht

Alle leerlingen van onze school vallen onder de Leerplichtwet . Dat betekent dat ze verplicht zijn om mee te doen aan alle onderwijsactiviteiten.  Er zijn uiteraard redenen waardoor leerlingen niet naar school kunnen komen.

Ziekte

Bij ziekte kan een leerling soms beter thuisblijven. Het is belangrijk dat u ziekte dagelijks meldt bij school. Als het ziekteverzuim langer dan 1 of 2 dagen lijkt te duren is het raadzaam ook de coach een berichtje te sturen.

Corona

Het RIVM heeft om de verspreiding van corona tegen te gaan regels opgesteld over wanneer leerlingen moeten thuisblijven .

Kort verzuim

Bij kort verzuim duurt de afwezigheid korter dan de schooldag. Soms moet een leerling bijvoorbeeld even naar de huisarts, de tandarts of een instantie. De leerling komt daardoor iets later op school of moet iets eerder naar huis.

Verlof

Er zijn situaties waarin een leerling tijdelijk vrijstelling van schoolbezoek ofwel verlof kan krijgen. De aanvraag voor verlof dient zo mogelijk ruim van te voren te worden ingediend.
Aanvragen verlof

De schoolleiding besluit over toekenning van het verlof. Er zijn drie redenen om verlof te kunnen toekennen:

Familieomstandigheden

Verlof voor familieomstandigheden kan worden aangevraagd voor blije en treurige gebeurtenissen in het gezin of in de familie  van de leerling, zoals een bruiloft of een uitvaart.

Vakantie vanwege beroep

Vakantieverlof kan worden aangevraagd als een van de ouders een beroep heeft waardoor het gezin niet tijdens de normale vakanties op vakantie kan.

Religieuze feesten en rituelen

Voor bepaalde religieuze feesten of rituelen kan verlof worden aangevraagd.